Bezienswaardigheid: Erfgoedhuis en omgeving

Bezienswaardigheid langs de streekwandelingen van Rattenkasteel 8/16km
Home » Activiteiten » Bezienswaardigheid: Erfgoedhuis en omgeving

Erfgoedhuis

Het klooster van de Dienstmaagden van Maria liet op het einde van de 19de eeuw een villa bouwen voor de directeur van hun instelling recht tegenover de oude pastorie . Het herenhuis was met een hoge bakstenen muur omringd. De eerste directeur die er woonde was E.H. Jozef Van de Velde. In 1967 kocht de gemeente Erps-Kwerps dit herenhuis van de Zusters Augustinessen, die ondertussen het klooster van Erps beheerden. De villa van de directeur van het klooster werd nu de nieuwe dekenij. Intussen is Erps geen dekenij meer en spreekt men van de nieuwe pastorie van Erps. De nieuwe dekenij diende als verblijf voor de deken en de onderpastoor. Nu is er het erfgoedhuis Kortenberg gevestigd

Oude pastorie van Erps

 De oude pastorie van Erps ligt op de hoek van het Dorpsplein en de Dekenijstraat. Hier is waarschijnlijk altijd de pastorie van Erps geweest, tot de nieuwe pastorie in 1967 in gebruik genomen werd. De oude pastorie was tot in het begin van de jaren 1770 een laaghuis zonder bovenverdieping. Dit gebouw sloot aan bij de traditionele zand- en baksteenstijl. De zijtrapgevel is verlevendigd met speklagen. Het ‘pastoreel huis’ met boomgaard had een oppervlakte van een half bunder of ongeveer 5000 m². Dit laaghuis paste niet bij de status van een pastoor op het einde van de 18de eeuw. Er moest een nieuwe pastorie komen of men moest de oude sterk aanpassen. De kosten, namelijk 3.500 gulden, waren ten laste van de tienden heffer van Erps, met andere woorden de abdij van Kortenberg. Deze ging hiermee niet akkoord en er volgde een proces dat 8 jaar duurde. In 1778 moest de abdis van Kortenberg toegeven en het laaghuis werd omgebouwd tot het hooghuis dat we nu nog kennen. De deuromlijsting in Lodewijk XVI-stijl ontstond in die periode. Het typische ommuurde domein met de rondbooginrijpoort valt onmiddellijk op. Er kwam in 1778 ook een dwarse bijbouw van bak- en zandsteen bij. In 1833 was de pastorie een eerste-klassenwoning volgens het kadaster. In 1873 werd Erps een dekenij en voortaan sprak men van de dekenij van Erps. Dit bleef zo tot 1968. Toen werd de dekenij verkocht aan baron Harold Herry. Hij restaureerde de oude pastorie op een passende wijze.

Schavenberghof

Het Schavenberghof was in de 15de en 16de eeuw achtereenvolgens eigendom van de families van Beringhen, van Heylwighen en van Baussele. Het was een speelhuis. De families hadden nauwe banden met Erps, herinner u het gebeeldhouwd grafmonument in het portaal van de kerk van Erps. Aan het speelhuis was ook een pachthof verbonden. Het speelhuis en pachthof bleven in handen van adellijke families. Door huwelijk kwam het in handen van de baronnen van Dongelberghe. In de 18de eeuw werd het Schavenberghof  eigendom van gravin Marie-Thèrese d’Argenteau d’Ochain, die eerst baron Maximilien-Emmanuel d’Overschie de Neeryssche en later baron Joseph-Marie van der Linden d’Hooghvorst huwde. Men sprak ook van het Hooghuis. Het pachthof was dan het Nederhof. Verschillende pachterfamilies volgden elkaar op: van der Smissen, Janssens, Ackermans, Salens en Stie. Op het erf vinden we het woonhuis met twee verdiepingen in bak- en zandsteen. Opvallend is de Lodewijk XVI-rondboogdeur met de versierde sluitsteen en druiplijst. De schuur met de stallen zijn opgetrokken in bak- en breuksteen. De stal werd gebouwd in 1867, het jaartal dat we boven de staldeur vinden. Typisch is ook de ingangspoort met korfboog. Het geheel is met een zandstenen muur afgesloten. Het pachthof werd mooi gerestaureerd tot een burgerwoning.

Geef een reactie