Bezienswaardigheid: Frans Maes

Bezienswaardigheid langs de streekwandelingen van Frans Maes 7 & 15 km
Home » Activiteiten » Bezienswaardigheid: Frans Maes

In het wandelboekje ‘Het Frans Maes wandelpad’, Everberg-Kortenberg, Vlaams-Brabant, uitgegeven door VTB-VAB-Kortenberg in de jaren negentig kan u lezen: Als van Hendrik Conscience gezegd wordt dat hij zijn volk leerde lezen, dan mogen wij van Frans Maes zeggen dat hij zijn volk geschiedenis leerde lezen. Frans Maes is de grondlegger geweest van het geschiedkundig onderzoek in onze streken.  

Gedurende de tijdspanne vanaf 1937 tot aan zijn dood in 1978 legde hij een stevige fundering waarop de huidige geschiedkundigen verder bouwen. Zijn werk is voor de onderzoeker nog steeds een bron van informatie en voor de doorsnee burger een nostalgische terugblik op ‘de tijd van toen’. Frans Maes schreef over ‘zijn Kortenberg, het dorp waar hij het levenslicht zag en waar hij altijd fier op geweest is. 

Hij schreef over ‘zijn’ Everberg’, het dorp waar hij met zijn gezin woonde. Erps-Kwerps, Meerbeek en zovele gemeenten uit deze streek kregen zijn bijzondere aandacht. 

Wij kunnen ons Frans Maes herinneren als de historicus, als de schoolmeester, als de man wiens sociale betrokkenheid kenmerkend was voor zijn hele doen en laten. 

Wij kunnen ons Frans Maes ook herinneren als de man die opstond uit het gewone volk en opkwam voor de Vlaamse eigenheid van zijn streek en van zijn volk, idealen die hij steeds met hand en tand verdedigd heeft. 

Ter ere van Frans Maes opende VTB-VAB-Kortenberg een nieuw wandelpad te Everberg. Een klein wandelpad van 7 km, als familiewandeling, in en rond het centrum van Everberg, en één van 15 km dat de grotere omgeving doorkruist. 

Nu, in 2022, naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van vtbKultuur Kortenberg, vanaf 29 januari 2022 Cultuursmakers Kortenberg, willen we hem weer eren en wandelen we opnieuw de 7 km en de 15 km in. 

Geef een reactie