Categorie Danskring

Danscursus: nieuwe lessenreeks: vanaf 22 januari 2024

Geen show, geen acrobatie, geen competitie, geen medailles, …alleen maar een gezonde portie plezier! Goed en toch goedkoop leren dansen? Cultuursmakers Kortenberg organiseert al meer dan 50 jaar tweemaal per jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’: quickstep, trage wals, tango, vlugge wals, cha cha cha, jive (swing), disco-swing en salsa. Lessenreeks Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven worden in het GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg

Danscursus: nieuwe lessenreeks Slowfox: 4 maandagavonden: 30 mei, 6, 13 en 20 juni 2022

De slowfox (ook slow foxtrot) is een stijldans die in het begin van de twintigste eeuw in Amerika is ontstaan uit de "Rag" ragtime en de "Onestep". Als zodanig is de slow foxtrot ouder dan de Engelse wals. Veel van zijn variaties zijn dan ook overgenomen in de Engelse wals. Oorspronkelijk werd de dans zeer snel gedanst. Tegenwoordig wordt hij echter langzaam gespeeld. De bewegingen in deze dans lopen soepel en in één beweging door. Met het woord foxtrot refereert men weleens naar een slowfox, hoewel het soms ook gebruikt wordt als verwijzing naar de quickstep. Dit was wel de oorspronkelijke naam voor deze dans, maar die werd in 1924 gewijzigd in slowfox toen men deze langzamer is gaan spelen. De dans werd voor de Tweede Wereldoorlog in Europa geïntroduceerd. De dans wordt als statig, gracieus maar lastig ervaren. Dit door de noodzaak van een goede balans en techniek omdat de dans van de ene kant van het lichaam naar de andere kant gaat. Beginners: van 19.30 uur tot 20.45 uur Gevorderden: van 20.45 uur tot 22.00 uur