Streekwandeling: Curtenberch 15 km

Kortenberg, een licht verstedelijkte gemeente, gevangen tussen Brussel en Leuven, bezit nog veel natuur-en cultuurschoon.

Kortenberg dankt zijn ontstaan aan de vestiging van de voormalige benedictinessenabdij ‘op de korte berg’ in 1095. Daar werd op 27 september 1312, in overleg met adel en steden, door hertog Jan II het ‘Charter van Kortenberg”, met meer democra-tisch bestuur, uitgevaardigd.

In april 1993 bracht VTB-VAB-Kortenberg, in samenwerking met De Witlooftrekkers en het VTB-Centrum voor Geschied-en Oudheidkundig Onderzoek deze wandeling uit met de be-doeling naast het bevestigen van Kortenberg als wandelgemeente, deze belangrijke geschiedkundige feiten meer bekendheid geven.

Het is goed te weten dat vele wandelaars uit heel Vlaanderen regelmatig gebruik maken van onze wandelpaden in onze ‘witloofgemeente’ Kortenberg.

Ik wens alle wandelaars veel wandelgenot.

Guido Craps

voorzitter vtbKultuur Kortenberg

19 september 2021

Curtenberch
15 km 

 

Download file: Curtenberch-15km.gpx