Streekwandeling: Frans Maes 7 km

Beste Cultuurliefhebber,

In 1980 opende VTBVABKortenberg het Vijfwegenboompad in Meerbeek met een korte (7 km) en een lange (15 km) wandeling.
In 1992 werd het Vijfwegenboompad van 15 km opnieuw ingewandeld met een nieuwe wandelbrochure. De korte 8 km
wandeling kreeg Pastoor Nerinckxwandelpad’ als nieuwe naam. In juni 2022 werden deze twee wandelingen opnieuw ingewandeld.

In 1993 kwam Kortenberg aan de beurt met het Curtenberchwandelpad. Zowel de 8 km– als de 15km wandeling werden opnieuw ingewandeld in september 2021. Van elke wandeling verscheen een wandelboekje.

In 1994 kwam Everberg aan de beurt met het Frans Maeswandelpad van 7 en 15 km dat in september 2022 opnieuw ingewandeld werd.

De streekwandeling Rattenkasteel van 8 km en 16 km in ErpsKwerps is een nieuw initiatief van Cultuursmakers Kortenberg en werd ingewandeld in maart 2022.

Het is goed om weten dat vele wandelaars uit heel Vlaanderen regelmatig gebruik maken van onze wandelpaden in onze witloofgemeente’ Korten- berg.

Ik wens alle wandelaars veel wandelgenot.

Guido Craps
Stichter/voorzitter Cultuursmakers Kortenberg 18 september 2022.

Frans Maes 7km

Download file: Frans Maes 7km.gpx